2020-09-15 13:56:43

Obavijest za maturante koji su pisali ispite državne mature u jesenskom roku školske godine 2019./2020.

Podjela POTVRDA  o položenim ispitima državne mature u jesenskom roku biti će u školi 17. rujna 2020. (četvrtak) od 9,00 do 14,00 sati.

Nevenka Bončić, školska ispitna koordinatorica


Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac