2020-09-11 07:48:54

Natječaj za upis polaznika u program obrazovanja odraslih u zanimanje ¹umarski tehničar

U privitku je Natječaj za upis polaznika u program obrazovanja odraslih za stjecanje srednje stručne spreme i program prekvalifikacije za zanimanje šumarski tehničar!


©umarska i drvodjeljska ¹kola Karlovac