2018-07-16 15:01:09

PODIZANJE POTVRDA O POLOŽENIM ISPITIMA DRŽAVNE MATURE

OBAVIJEST UČENICIMA ZAVRŠNIH RAZREDA KOJI SU U LJETNOM ROKU 2017./2018. POLAGALI ISPITE DRŽAVNE MATURE

 

PODIZANJE POTVRDA O POLOŽENIM ISPITIMA

DRŽAVNE MATURE

 

Učenici koji su polagali ispite državne mature u ljetnom roku mogu potvrde o položenim ispitima podići u školi

18. srpnja 2018.

u vremenu od 8,00 do 12.00 sati kod školske ispitne koordinatorice

 

Svim učenicima koji su polagali ispite biti će izdane potvrde za one ispite koje su položili bez obzira što nisu položile ukupnu državnu maturu.

Učenici koji žele ponovno polagati ispite koje nisu položili, ili popraviti ocjenu iz položenog ispita ili su nakon uspješno završenog dopunskog rada stekli uvijete za polaganje državne mature u jesenskom roku moraju se prijaviti svojom korisničkom oznakom i lozinkom na stranici www.postani-student.hr u periodu od 20. srpnja do 31. srpnja 2018.

 

                             Školska ispitna koordinatorica

                              Nevenka Bončić, dipl.polit. prof. savjetnica


Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac